หน้าแรก รู้จักเรา ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ติดต่อ

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด


ความเป็นมาของ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ผู้ก่อตั้ง นำโดยคุณถาวร ทองพิทักษ์ถาวรและกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งทุกท่าน ล้วนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวสารและมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายโรงสีทั่วประเทศ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ คณะผู้บริหารผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจข้าวสารด้านต่างๆ ได้แก่ หยงหรือนายหน้าข้าวสาร ธุรกิจกระสอบ-บรรจุภัณฑ์ จากนั้น ได้เริ่มดำเนินธุรกิจผู้ส่งออกข้าวได้ระยะหนึ่ง จึงมีแนวคิดว่า ข้าวเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของประเทศไทย หากสินค้าข้าวจะเข้มแข็งจำเป็นต้องมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยก่อน จึงมุ่งความสำคัญในการ ขยายธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงในนาม บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ในปี 2538 เป็นต้นมา

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสาร บรรจุถุงมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีกำลังการผลิตวันละ 800 ตันต่อวัน โดยลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดและลูกค้ากลุ่มค้าส่งทั่วประเทศ บริษัทฯ ต้องมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการรองรับความต้องการสินค้าคือ กำลังการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนองตอบปริมาณความต้องการของลูกค้าได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ปริมาณความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าตามปกติ บางครั้งมากกว่าปกติถึง 400-500 ตันต่อวัน ดังนั้น การบริหารจัดการทั้งสายการผลิตตั้งแต่การสำรองวัตถุดิบ การบริหารจัดการวัตถุดิบ รวมไปถึงการผลิตสินค้าเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณคำสั่งซื้อ ที่จะมีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนั้น การบริหารจัดการเรื่องรถบรรทุกเพื่อการส่งมอบสินค้า จะต้องมีการจัดการรอบ และควบคุมระยะเวลาการจัดส่งให้สามารถนำสินค้าส่งมอบให้ทันต่อหมายกำหนดการที่ได้ทำการนัดหมายไว้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า และจัดส่งสินค้าให้มากยิ่งขึ้น


ความเป็นมาของ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ผู้ก่อตั้ง นำโดยคุณถาวร ทองพิทักษ์ถาวรและกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งทุกท่าน ล้วนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวสารและมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายโรงสีทั่วประเทศ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ คณะผู้บริหารผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจข้าวสารด้านต่างๆ ได้แก่ หยงหรือนายหน้าข้าวสาร ธุรกิจกระสอบ-บรรจุภัณฑ์ จากนั้น ได้เริ่มดำเนินธุรกิจผู้ส่งออกข้าวได้ระยะหนึ่ง จึงมีแนวคิดว่า ข้าวเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของประเทศไทย หากสินค้าข้าวจะเข้มแข็งจำเป็นต้องมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยก่อน จึงมุ่งความสำคัญในการ ขยายธุรกิจข้าวสารบรรจุถุงในนาม บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ในปี 2538 เป็นต้นมา

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสารบรรจุถุงมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีกำลังการผลิตวันละ 800 ตันต่อวัน โดยลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรดและลูกค้ากลุ่มค้าส่งทั่วประเทศ บริษัทฯ ต้องมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการรองรับความต้องการสินค้าคือ กำลังการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนองตอบปริมาณความต้องการของลูกค้าได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ปริมาณความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็นจากความต้องการสินค้าตามปกติ บางครั้งมากกว่าปกติถึง 400-500 ตันต่อวัน ดังนั้น การบริหารจัดการทั้งสายการผลิตตั้งแต่การสำรองวัตถุดิบ การบริหารจัดการวัตถุดิบ รวมไปถึงการผลิตสินค้าเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณคำสั่งซื้อ ที่จะมีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนั้น การบริหารจัดการเรื่องรถบรรทุกเพื่อการส่งมอบสินค้า จะต้องมีการจัดการรอบ และควบคุมระยะเวลาการจัดส่งให้สามารถนำสินค้าส่งมอบให้ทันต่อหมายกำหนดการที่ได้ทำการนัดหมายไว้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า และจัดส่งสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

Aบริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 59 หมู่ 12 ซอยมิตรภาพ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทร : 023 120151

ติดต่อเรา